Solidaritatea Culturală Română
 
Fundaţia Solidaritatea Culturală Română Ars XXI

Banca Comercială Română filiala Unic

Fundaţia Solidaritatea Culturală ARSXXI

Cont RON   : RO12 RNCB 5078 0000 1106 0005
Cont EURO : RO82 RNCB 5078 0000 1106 0006